Hiphop

Hiphop er en subkultur, en livsstil og en kunstform som rommer flere elementer av musikk, dans, streetart, klær etc. Hiphop har sitt opphav fra afrikansk, karibisk og latinamerikansk kultur. Mange personer, begivenheter, kulturer og sjangre er forgjengere for Hiphop, men viktigst å vite er at hiphopkultur er en svart kultur skapt av afro-, karibiske- og latinamerikanere. Og for de fleste vil én person alltid være den viktigste referanse: Mr. James Brown og all hans fete funk. Hiphop i dag ville ikke vært det samme uten han, både når det gjelder musikken og dansen.

Hiphopkulturen består av fire elementer: rapping, DJ-ing, break og graffiti. Den har sitt opphav i New York, særlig bydelen Bronx, på 1970-tallet. Her vokste kulturen frem på såkalte «block parties», fester som ble holdt i offentlige parker, basketballbaner, gater eller oppholdsrom, hovedsakelig i bydelens afrikansk-amerikanske nabolag» (Aahlin, 2021).

Hiphop dans refererer til dansestiler som blir danset til hiphopmusikk, eller som har utviklet seg som en del av hiphopkulturen. Dette inkluderer et bredt spekter av stilarter, blant annet breakdance/breaking, locking, popping og «social party dances».

Hip hop dans

Dansestilen Hiphop hadde sin startfase på nattklubbene og på gaten i New York og Los Angeles på midten av 80-tallet. B-boying/b-girling (breaking) og funk-styling fantes allerede og var mainstream kjent mye grunnet medieeksponeringen.


Hip hop er et samlebegrep for alle dansesteg og dansestiler som er naturlig tilknyttet Hiphop kulturen. Breaking er den originale Hiphop dansen. Locking og Popping er naturlig tilknyttet på grunn av Funk musikken. I løpet av 80-90-tallet ble begrepene «Party Rocking», «Party dancing» og «Clubbing» benyttet blant unge mennesker for å beskrive det å dra på fest, eller steder for å danse, høre på musikk og være sosiale. Hiphop dans er først og fremst en sosial-dans – det er spontant og improvisert. Det er dans for sosialt samvær. Det er vanlig at det dannes dansesirkler på dansegulvet. Disse kalles «Cyphers» og oppstår oftest naturlig fordi en eller flere dansere utviser eksepsjonell utøvelse. Cyphers kan skje som utveksling eller duellering (dansebattle). I likhet med Breaking er det en hel generasjon og en kulturell bevegelse som har skapt dansene. Dansegruppen MOPTOP Crew og medlemmene Buddha Stretch, Caleaf Sellers, Henry Link og Ejoe Wilson er en av nøkkelgruppene fra New York, som enda er yrkesaktive dansere i dag. Organisasjonen «Ladies of Hiphop» av Michele Byrd-McPhee er også en viktig kilde for kvinnelige nøkkelpersoner.


Grunnelementer i hip hop: Bounce, rocking og groove.
«Social party dances” betraktes som hiphopdansens vokabulær og grunntrin. Her kan vi bl.a. nevne “The Alf”, “Roger Rabbit”, “The Wop” og “Running Man”. I dag blandes stadig flere elementer inn, og som musikken, er dansen en fusjon og en samplet sammensetning.

Foto: Jay Maturan
Foto: Jay Maturan

Popping en dansestil som oppstod på vestkysten av USA på starten av 70-tallet. Dansen har flere ulike utspring med fellesnevnere; Fresno i California og gruppen Electric Boogaloos ledet av Boogaloo Sam. Samt Oakland og Bay Area med Strutting utviklet av blant annet The Black Messengers. Boogaloo Sam utviklet Popping- og Boogalooteknikken og med gruppen The Electric Boogaloo ́s gjorde den kjent gjennom tv-programmet Soul Train. Popping er teknikken hvor man strammer musklene hurtig imens Boogaloo er en funky og flytende dans.


Paraplybegrepet POPPING eller Electric Boogaloo består av ulike teknikker som Popping, Boogaloo (rolls, Twist-o-Flex, Cobra og Fresno), waving, ticking, animasjon og gliding.

“Electric boogie” er et uttrykk som ble hyppig brukt i Europa frem til 2010, men i senere tid bruker vi samlebegrepet Popping.

Denne stilen ble i starten kalt Campbellocking og ble oppkalt etter sin oppfinner Don Campbellock (1951-2020). Navnet ble senere forkortet til Locking. Å låse en bevegelse «to lock» beskriver dansens særpreg. Locking ble til i kantinen på skolen han gikk på i Los Angeles. Det sies at han i slutten av 60-tallet forsøkte å lære «The Robot Shuffle» av Charles «Robot» Washington. Han stoppet opp glere ganger fordi han ikke fikk til steget. Stoppene hadde en kvalitet av å «låse» leddene. Det var Charles «Robot» Washington som kalte dansen til Don Campbell for «Lock stuff». Hans stil fikk sitt gjennombrudd i 1970 og spredte seg fra college-kantinen til fester, nattklubber (særlig i Sør-California) og etterhvert TV shows som «The Soultrain». Det er flere grupper som spredte Locking og gjorde dansen kjent. Noen av gruppene er The Lockers og The Go-Go Brothers. Merk at folk flest danset sammen og var sosiale med dansen. Det var mange ulike danseformer og dansesteg (vernacular dances), og man danset til Jazz, Funk, Soul, R&B.

Eksempler på mest brukte bevegelser i locking er:

  • Up and lock
  • Pace
  • Points and rolls