Locking

Denne stilen ble i starten kalt Campbellocking og ble oppkalt etter sin oppfinner Don Campbellock (1951-2020). Navnet ble senere forkortet til Locking. Å låse en bevegelse «to lock» beskriver dansens særpreg. Locking ble til i kantinen på skolen han gikk på i Los Angeles. Det sies at han i slutten av 60-tallet forsøkte å lære «The Robot Shuffle» av Charles «Robot» Washington. Han stoppet opp glere ganger fordi han ikke fikk til steget. Stoppene hadde en kvalitet av å «låse» leddene. Det var Charles «Robot» Washington som kalte dansen til Don Campbell for «Lock stuff». 

Hans stil fikk sitt gjennombrudd i 1970 og spredte seg fra college-kantinen til fester, nattklubber (særlig i Sør-California) og etterhvert TV shows som «The Soultrain». Det er flere grupper som spredte Locking og gjorde dansen kjent. Noen av gruppene er The Lockers og The Go-Go Brothers. Merk at folk flest danset sammen og var sosiale med dansen. Det var mange ulike danseformer og dansesteg (vernacular dances), og man danset til Jazz, Funk, Soul, R&B.

Eksempler på mest brukte bevegelser i locking er:

  • Up and lock
  • Pace
  • Points and rolls
Foto: Jay Maturan
Foto: Jay Maturan