Om Molde Dansefestival

OM MOLDE DANSEFESTIVAL

Molde Dansefestival er et årlig arrangement som legger til rette for kunnskapsdeling og kompetanseheving. 

I tillegg til å spre danseglede, skal Molde Dansefestival fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for folk som er interessert i dans. Molde Dansefestival skal ta et samfunnsansvar gjennom å gi et tilbud for barn og unge i sommerferien.

Molde Dansefestival har sitt hovedfokus på dansestiler som hiphop, breakdance, house, dancehall, afro, commercial koreografi, popping og locking.

Målet: En årlig dansefestival i Rosenes by, Molde.

Molde Dansefestival ønsker å være et supplement til nåværende etablerte dansetilbud, samt fungere som en rekrutteringsarena.

VÅRE VERDIER

DANSEGLEDE
Ved å utforske og finne glede i bevegelse til musikk, sammen med dette kunne uttrykke seg selv gjennom dansen.

LIKEVERD
For Molde Dansefestival innebærer likeverd en tanke om at alle mennesker har like stor verdi. Vi ser på likeverd som et godt grunnlag for gode relasjoner. 

NYSGJERRIGHET
Nysgjerrighet for oss er iveren etter å stadig søke utvikling, dette gjennom progressivt arbeid.

RESPEKT
Respekt som verdi for Molde Dansefestival handler om flere elementer. 

  1. Respekt internt i organisasjonen, med dette mener vi respekt med og for hverandre i arbeidet som legges ned. Det skal være trygghet og rom for å dele egne tanker og ideer.
  2. Eksterne aktører, Overfor våre samarbeidspartnere og sponsorer skal Molde Dansefestival vise respekt, trygghet og tillit. Respekt i partenes synspunkter og ønsker. Trygghet i Dansefestivalens profesjonalitet, og gjennom vårt arbeid skape gjensidig tillit med våre partnere.
  3. Festivalens deltakere, Vi som ansvarlig arrangør skal vise respekt for festivalens deltakere. Herunder, grad av ferdighet, etnisitet, religion, kultur, legning, kjønnsidentitet, sosioøkonomisk status og fysiske forutsetninger. Respekten internt i organisasjonen skal gjenspeiles i respekten mellom deltakerne. 

VÅR LOGO

LOGOEN SYMBOLISERER
Noe om fjellene…