Generell info

OM MOLDE DANSEFESTIVAL

Molde Dansefestival er et årlig arrangement som legger til rette for kunnskapsdeling og kompetanseheving. 

I tillegg til å spre danseglede, skal Molde Dansefestival fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for folk som er interessert i dans. Molde Dansefestival skal ta et samfunnsansvar gjennom å gi et tilbud for barn og unge i sommerferien.

Molde Dansefestival har sitt hovedfokus på dansestiler som hiphop, breakdance, house, dancehall, afro, commercial koreografi, popping og locking.

Vi har og Graffitikurs og DJ-kurs for barn og unge.

Målet: En årlig dansefestival i Rosenes by, Molde.

Molde Dansefestival ønsker å være et supplement til nåværende etablerte dansetilbud, samt fungere som en rekrutteringsarena.

VÅRE VERDIER

DANSEGLEDE
Ved å utforske og finne glede i bevegelse til musikk, sammen med dette kunne uttrykke seg selv gjennom dansen.

LIKEVERD
For Molde Dansefestival innebærer likeverd en tanke om at alle mennesker har like stor verdi. Vi ser på likeverd som et godt grunnlag for gode relasjoner.

NYSGJERRIGHET
Nysgjerrighet for oss er iveren etter å stadig søke utvikling, dette gjennom progressivt arbeid.

RESPEKT
Respekt som verdi for Molde Dansefestival handler om flere elementer. 

  1. Respekt internt i organisasjonen, med dette mener vi respekt med og for hverandre i arbeidet som legges ned. Det skal være trygghet og rom for å dele egne tanker og ideer.
  2. Eksterne aktører, Overfor våre samarbeidspartnere og sponsorer skal Molde Dansefestival vise respekt, trygghet og tillit. Respekt i partenes synspunkter og ønsker. Trygghet i Dansefestivalens profesjonalitet, og gjennom vårt arbeid skape gjensidig tillit med våre partnere.
  3. Festivalens deltakere, Vi som ansvarlig arrangør skal vise respekt for festivalens deltakere. Herunder, grad av ferdighet, etnisitet, religion, kultur, legning, kjønnsidentitet, sosioøkonomisk status og fysiske forutsetninger. Respekten internt i organisasjonen skal gjenspeiles i respekten mellom deltakerne.

VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

mÜl 3- bokmÜl

Aktivitetsglede og aktivitet for alle deltakere uansett alder.

mÜl 10 - bokmÜl

Sosial inkludering og økonomi som barriere skal reduseres

mÜl 13- bokmÜl

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

VÅR LOGO

Logoen er inspirert av moldepanoramaet, og hvis du ser nøye etter kan du se silhuetten av den i bunnen. Vi er stolte av byen vår og ønsker å representere det unike med Molde og omegn.


Mønsteret vårt er høydekurver som igjen er inspirert av fjellene i Molde. Dette representerer også bevegelse og rytme i profilen vår.


Design er laget av Marthe Aarøe Sannes.